Verzekering
Uw peuter is tijdens het verblijf op de speelzaal verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de aanwezige vrijwilligers en stagiaires.